CUPRA Care

CUPRA Care

Serijski paket

Produženo jamstvo

Serija, naravno!

CUPRA Care Premium

Pretplatite se na dodatne usluge.

Servis i održavanje visoke kvalitete

Budite u svakom trenutku bezbrižni za upravljačem.

Manje potrošnih dijelova

Isključivo originalni rezervni dijelovi.