Sustav prijavljivanja nepravilnosti

 

1. Naš sustav prijavljivanja nepravilnosti

Poštovanje zakonskih odredbi i internih propisa predstavlja najviši prioritet u društvu Porsche Croatia d.o.o. (dalje i: Društvo). Uspjeh našeg društva temelji se na načelima integriteta i usklađenosti. Kako bi se postigli takvi standardi, važno je otkriti potencijalno nepropisno ponašanje zaposlenika i otkloniti ga. Stoga smo Središnjem uredu za razjašnjenje povjerili zadaću vođenja neovisnog i nepristranog sustava prijavljivanja nepravilnosti koji se temelji na povjerljivosti.

Stručno osposobljeni i iskusni suradnici u Uredu za razjašnjenje temeljito provjeravaju svaku zaprimljenu prijavu i sustavno provode mjere naknadnog praćenja.

Ključna okosnica našeg sustava prijavljivanja nepravilnosti je načelo pravičnosti u provođenju postupaka. Također, u najvećoj mogućoj mjeri zajamčena je zaštita zviždača, prijavljenih osoba i zaposlenika koji doprinose u provođenju istrage prijavljenog nepropisnog ponašanja.

Osim toga, ponuđena je i mogućnost anonimnog podnošenja prijava i komuniciranja. Jamčimo da nećemo poduzimati nikakve mjere za utvrđivanje identiteta anonimnih zviždača koji ne zloupotrebljavaju naš sustav prijavljivanja nepravilnosti. Odmazda protiv zviždača ili bilo kojih osoba koje sudjeluju u istragama u Društvu neće se tolerirati. Za prijavljene osobe vrijedi presumpcija nevinosti sve dok se ne dokaže kršenje propisa. Istrage će se provoditi uz najveći stupanj povjerljivosti. Informacije će se obrađivati u okviru pravičnog, brzog i zaštićenog postupka.

 

2. Imate li pitanja ili povratne informacije u vezi s proizvodima ili uslugama društva?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s vašim novim ili rabljenim vozilom, povratne informacije ili pritužbe na usluge koje pruža Društvo ili naši poslovni partneri (npr. ovlašteni trgovci i ovlaštene radionice), svakako kontaktirajte nas putem poveznice: https://www.porschecroatia.hr/hr/kontakt/upiti-i-informacije.

Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti možete naći na poveznici: https://www.porschecroatia.hr/hr/kontakt/prigovor.

Molimo vas da uvažite činjenicu da sustav prijavljivanja nepravilnosti nije predviđen za obradu pritužbi kupaca.

 

3. Podnošenje prijava u sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Sustav prijavljivanja nepravilnosti osigurava različite kanale za prijavu potencijalnog nepropisnog ponašanja zaposlenika u okviru kojih se omogućuje brza provjera i odgovor društva kada je to potrebno.

Međutim, time se ne utječe na zakonsku mogućnost kontaktiranja nadležnih tijela kao što je opisano u nastavku.

24/7 pozivni centar

Prijave možete podnijeti 365 dana u godini, 24 sata na dan, pozivom na besplatni međunarodni broj:

+800 444 46300*

Ako vaš lokalni pružatelj telekomunikacijskih usluga ne podržava besplatnu telefonsku liniju, možete nazvati sljedeći broj uz naplatu poziva:
+49 5361 946300

* Ovisno o zemlji iz koje upućujete poziv, možda nećete moći ostvariti besplatni poziv s međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podržavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu ili broj koji se odnosi na vašu zemlju.

Internetski kanal za zaprimanje prijava

Kako biste kontaktirali Ured za razjašnjenje, na raspolaganju vam je mogućnost korištenja internetske komunikacijske platforme [poveznica na BKMS*] koja je dostupna na brojnim jezicima. Taj je sustav povjerljiv i tehnički zaštićen.

Čak i ako u kanalu za zaprimanje prijava nije ponuđen jezik koji vam odgovara, prijavu možete podnijeti na bilo kojem jeziku. Osim toga, možete kontaktirati i Ured za razjašnjenje na bilo kojem jeziku elektroničkim putem ili poštom.

Poveznica:
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=eng

Pravobranitelji ("Ombudsman")

Društvo je imenovalo vanjske odvjetnike za preuzimanje funkcije pravobranitelja koji pružaju savjetovanje u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti kako bi se osiguralo da prijave zviždača budu anonimno dostavljene Uredu za razjašnjenje ukoliko oni tako žele.

Ako želite komunicirati s pravobraniteljima, njihove podatke za kontakt možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Elektronička pošta

Možete stupiti u kontakt s Uredom za razjašnjenje Društva slanjem poruke na adresu e-pošte:
io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Poštom:
Središnji ured za razjašnjenje
Poštanska adresa:
Središnji ured za razjašnjenje
p.p. 1717
38436 Wolfsburg, Njemačka

Osobno:
Središnji ured za razjašnjenje
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centar), Njemačka

Molimo vas da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu elektroničke pošte io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de.

 

4. Imate li dodatnih pitanja?

Pitanja u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti u Društvu mogu se također uputiti našoj Povjerljivoj osobi slanjem pisane poruke na adresu e-pošte: zvizdaci(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

 

5. Prijava nepravilnosti sukladno važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti:

Povjerljiva osoba: Monika Krajcarek
Zamjenik povjerljive osobe: Nikolina Čumbelić

Prijavu nepravilnosti Povjerljivoj osobi možete podnijeti na sljedeći način:

• telefonom:
Povjerljiva osoba: 099 4795 082
Zamjenik povjerljive osobe: 099 4795 082
Telefonski broj je dostupan od 08:00 do 16:30 od ponedjeljka do četvrtka, a petkom od 08:00 do 14:00.

• u elektroničkom obliku na adresu: zvizdaci(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

• poštom na adresu:
Povjerljiva osoba (Porsche Croatia d.o.o.)
uz naznaku »POVJERLJIVO - ne otvarati«
Miroslava Miholića 2
10000 Zagreb

• osobno u pisanom obliku ili fizičkim sastankom:
Povjerljiva osoba (Porsche Croatia d.o.o.)
Miroslava Miholića 2
10000 Zagreb

 

6. Vanjski kanal prijavljivanja u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske imenovala je nadležno tijelo koje je kao vanjski kanal prijavljivanja također ovlašteno za zaprimanje prijava u vezi s nepravilnostima. Vanjski kanal prijavljivanja je Pučki pravobranitelj.

Kontakt podaci su objavljeni na internet stranicama (www.ombudsman.hr).

Molimo vas da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu e-pošte zvizdaci(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr