Novi e-Racer

Leon Competición

Recikliranje i povrat – CUPRA

Izvor sirovina: 95 % vaše CUPRA-e može se reciklirati i oporabiti

Je li Vaša CUPRA predviđena za otpis?
Kao proizvođač svjesni smo svoje odgovornosti i prihvaćamo povrat svojih proizvoda na kraju njihova vijeka trajanja. Ovdje možete saznati više o postupku oporabe i zakonskim uvjetima besplatnog povrata otpadnih vozila, baterija te električnih i elektroničkih otpadnih uređaja.

 

Oporaba u skladu sa zaštitom okoliša

Recikliranje

 

Proizvodnja usmjerena na recikliranje
Održivost je integralni sastavni dio cjelokupnog procesnog lanca s učincima na osmišljavanje proizvoda, proizvodnju i oporabu vozila. Mjere doprinose rasterećenju okoliša, primjerice, jer se zahvaljujući njima štede resursi.

 

Mjere pri razvoju vozila
Već tijekom razvoja vašeg CUPRA modela pazi se na to da se vozilo na kraju svog vijeka trajanja može oporabiti u skladu sa zaštitom okoliša.

 

Mjere pri razvoju vozila

 

  • Osigurava se da se sve radne tekućine kasnije potpuno mogu ukloniti iz otpadnog vozila i da se dijelovi za demontažu mogu demontirati.
  • Izbjegavanje štetnih tvari sastavnica je ekoloških ciljeva vezanih za tehnološki razvoj.
  • Upotreba recikliranih materijala odobrena je za mnoge komponente koje nisu relevantne za sigurnost ako ispunjavaju iste kriterije kvalitete kao i primarni materijal.
  • Sve plastične komponente označavaju se prema međunarodnim ISO-normama kako bi se omogućila identifikacija materijala.

 

 

Zbrinjavanje otpadnih vozila

Mjesta za preuzimanje otpadnih vozila

Svi austrijski servisni partneri marke CUPRA besplatno preuzimaju vaše staro CUPRA vozilo ako je vozilo cjelovito i ne nedostaju mu neophodne komponente, poput motora, katalizatora ili karoserije ili ako otpadnom vozilu nisu dodani otpadni dijelovi.

CUPRA zahvaljujući CUPRA servisnim radionicama raspolaže raširenom mrežom mjesta za preuzimanje otpadnih vozila.